Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

  Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

  Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

  Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

  Đăng lúc: 07/06/2017 04:56:43 PM

   

  Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. Việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế được thực hiện như sau:

  Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu tại tổ chức hành nghề công chứng (Văn phòng công chứng, Phòng công chứng)

  Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

  1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu cung cấp tại tổ chức hành nghề công chứng);

  2. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hộ khẩu của những người thuộc diện hưởng thừa kế;

  3. Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế (Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch) của những người thuộc diện hưởng thừa kế;

  4. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế (nếu có);

  5. Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền (nếu có) của những người thuộc diện hưởng di sản thừa kế;

  6. Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh đã chết của người để lại di sản thừa kế ;

  7. Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế (nếu có);

  8. Di chúc hợp pháp  (nếu có);

  9. Giấy chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản thừa kế.

  Lưu ý: Trường hợp di sản thừa kế là bất động sản, người yêu cầu phải nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

  Bước 2: Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

  - Thời hạn niêm yết: 15 ngày.

   - Nơi niêm yết: Trụ sở Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. Trường hợp di sản có bất động sản thì còn phải niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

  Bước 3: Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

  Nếu sau thời gian niêm yết, không có tranh chấp nào về việc khai nhận di sản thừa kế, công chứng viên soạn thảo văn bản khai nhận di sản thừa kế. Người yêu cầu công chứng tự đọc lại văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

  Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong văn bản khai nhận di sản thừa kế thì ký vào từng trang của văn bản. Sau đó công chứng viên ghi lời chứng, ký vào từng trang của văn bản khai nhận di sản thừa kế.