Sửa đổi điều lệ có cần đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

  Sửa đổi điều lệ có cần đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

  Sửa đổi điều lệ có cần đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

  Sửa đổi điều lệ có cần đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

  Đăng lúc: 28/05/2022 10:33:44 AM

  Tóm tắt câu hỏi:

   

  Công ty tôi là công ty cổ phần được thành lập năm 2003. Tháng vừa rồi chúng tôi có sửa đổi Điều lệ. Như vậy, chúng tôi có cần phải đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

  Luật sư tư vấn:

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng xin tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Nghị định định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh thì những hoạt động sửa đổi sau đây của doanh nghiệp phải đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh:

  – Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

  – Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

  – Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

  – Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

  – Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

  – Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  – Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  – Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

  – Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  – Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  – Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

  – Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

  – Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

  – Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

  – Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Sửa đổi Điều lệ không thuộc các thay đổi phải đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh. Vì vậy, Công ty của bạn không cần phải đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.

  Nếu khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ.

  CÔNG TY LUẬT MẠNH THĂNG

  Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

  Email: ctyluatmanhthang@gmail.com

  Hotline: 0909.528.082