Nhận thừa kế bất động sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

  Nhận thừa kế bất động sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

  Nhận thừa kế bất động sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

  Nhận thừa kế bất động sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

  Đăng lúc: 29/09/2023 10:50:50 AM

  Theo điểm c khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ việc nhận thừa kế đối với bất động sản phải nộp thuế TNCN, bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất;quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.

  Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản trong các trường hợp sau sẽ được miễn thuế TNCN:

  - Vợ với chồng;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

  - Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

  - Cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội;

  - Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.