Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Đất đang ghi nợ tiền sử dụng có được bán không?

  Đăng lúc: 25/05/2017 04:10:07 PM

   

  Tóm tắt câu hỏi:

  Luật sư cho em hỏi: Bố mẹ em đang đứng tên chung trên một sổ đỏ. Vì gia đình khó khăn nên bố mẹ em muốn bán mảnh đất này nhưng trên sổ đỏ có ghi nợ tiền sử dụng đất. Vậy bây giờ bố mẹ em có bán đất được không hay phải nộp tiền sử dụng đất rồi mới được bán ạ?

  Luật sư tư vấn:

  Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng tư vấn như sau:

  Tại khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định:

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

  Theo quy định trên, bố mẹ bạn phải thực hiện xong việc nộp tiền sử dụng đất thì mới được bán mảnh đất này. Về thanh toán nợ tiền sử dụng đất, khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

  1. … Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

  Như vậy trước hết bố mẹ bạn cần tới Chi cục thuế nơi có đất để kê khai thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất để được xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất.

  Sau ghi có xác nhận nộp đủ tiền sử dụng đất, bố mẹ bạn nộp hồ sơ đăng ký xóa ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được xóa ghi nợ tiền sử dụng đất. Hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Xác nhận của Chi cục Thuế về việc nộp đủ tiền sử dụng đất (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

  Sau khi được xóa ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố mẹ bạn có thể bán mảnh đất này.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.