Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Cho thuê nhà phải nộp những thuế nào?

  Đăng lúc: 04/05/2017 09:53:01 AM

   

  Tóm tắt câu hỏi:

  Tôi có một căn nhà hiện đang cho thuê với giá 15 triệu/tháng trong thời hạn 2 năm, từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018. Vậy tôi có phải nộp thuế không? Nếu có thì những loại thuế nào và là bao nhiêu?

  Luật sư tư vấn:

  Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng tư vấn như sau:

  Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang cho thuê nhà với giá 15 triệu/tháng trong thời hạn 2 năm (từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018), tương ứng với 180 triệu/năm và 360 triệu trong cả thời hạn cho thuê. Trong trường hợp này, bạn phải nộp những loại lệ phí, thuế sau:

  a. Lệ phí môn bài

  Tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  "c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm."

  Vì doanh thu từ việc cho thuê nhà của bạn là 180 triệu/năm nên mức lệ phí môn bài bạn phải nộp là 300.000 đồng/năm.

  b. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

  Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  "2. Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

  a) Doanh thu tính thuế

  Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được xác định như sau:

  a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

  a.2) Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

  a.3) Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

  b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

  - Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

  - Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

  c) Xác định số thuế phải nộp

  Số thuế GTGT phải nộp

  =

  Doanh thu tính thuế GTGT

  x

  Tỷ lệ thuế GTGT 5%

  Số thuế TNCN phải nộp

  =

  Doanh thu tính thuế TNCN

  x

  Tỷ lệ thuế TNCN 5%

  Trong đó:

  - Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều này.

  - Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

  d) Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

  Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản."

  Trường hợp của bạn, số thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ việc cho thuê nhà được tính như sau:

  - Thuế GTGT = 180.000 x 5% = 9 triệu/năm.

  - Thuế TNCN = 180.000 x 5% = 9 triệu/năm.

  Tóm lại, trường hợp của bạn phải nộp phí, thuế là: Lệ phí môn bài 300.000 đồng/năm; thuế giá trị gia tăng 9.000.000 đồng/năm và thuế thu nhập cá nhân 9.000.000 đồng/năm.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.