Vợ đi nước ngoài chồng có thể thay đổi quyền nuôi con không?

  Vợ đi nước ngoài chồng có thể thay đổi quyền nuôi con không?

  Vợ đi nước ngoài chồng có thể thay đổi quyền nuôi con không?

  Vợ đi nước ngoài chồng có thể thay đổi quyền nuôi con không?

  Đăng lúc: 31/05/2017 09:16:20 AM

   

  Tóm tắt câu hỏi

  Chào luật sư, hiện tại tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn: Tôi và vợ ly hôn đã 5 năm và tòa phán quyết cho cô ấy có quyền nuôi con. Gần đây tôi biết cô ấy chuẩn bị sang Úc để làm việc vậy tôi có quyền khởi kiện giành lại quyền nuôi con được không ? Xin luật sư tư vấn cụ thể?

  Luật sư tư vấn

  Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng tư vấn như sau:

  Căn cứ theo khoản 2, Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

  a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

  b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

  Cũng theo khoản 5, Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định:

  “Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

  a) Người thân thích;

  b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  d) Hội liên hiệp phụ nữ.

  Căn cứ khoản 3, Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sư năm 2015 quy định về những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: “yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân…” khi xét thấy có đủ căn cứ về việc mẹ cháu bé không đủ điều kiện và khả năng để trực tiếp nuôi dưỡng con thì bạn có quyền nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con đến Tòa án để giải quyết.

  Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn nào cụ thể về việc như thế nào là không đủ điểu kiện, khả năng để trực tiếp nuôi dưỡng con. Do đó, để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của bạn được Tòa án chấp thuận thì bạn cần phải đưa ra các chứng cứ xác thực chứng minh về việc vợ bạn không còn đủ điều kiện và khả năng tốt nhất để nuôi con. Ví dụ như các yếu tố về: thu nhập, thời gian chăm sóc con, nơi ở, tư cách đạo đức, các yếu tố khác...

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.