Thay đổi nơi thường trú có phải làm lại căn cước công dân?

  Thay đổi nơi thường trú có phải làm lại căn cước công dân?

  Thay đổi nơi thường trú có phải làm lại căn cước công dân?

  Thay đổi nơi thường trú có phải làm lại căn cước công dân?

  Đăng lúc: 29/09/2023 10:56:37 AM

  Điều 23 Luật CCCD 2014 có quy định các trường hợp đổi, cấp lại thẻ CCCD:

  Các trường hợp đổi thẻ CCCD:

  - Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi,

  - Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

  - Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.

  - Xác định lại giới tính, quê quán;

  -Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

  - Khi công dân có yêu cầu.

  Các trường hợp cấp lại thẻ CCCD:

  - Bị mất thẻ CCCD;

  - Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

  Như vậy, trên thẻ CCCD của mỗi người có rất nhiều thông tin, trong đó có thông tin về nơi thường trú. Tuy nhiên, việc bạn thay đổi nơi thường trú sẽ không thuộc trường hợp phải làm lại CCCD.