Diện tích thực tế thửa đất nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

  Diện tích thực tế thửa đất nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

  Diện tích thực tế thửa đất nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

  Diện tích thực tế thửa đất nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

  Đăng lúc: 09/05/2019 09:38:59 AM

  Tóm tắt câu hỏi

  Tôi có một mảnh đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000, diện tích 75 m2. Thửa đất có nguồn gốc từ năm 1989 do ba tôi để lại, không có tranh chấp, sử dụng ổn định. Tuy nhiên, hiện nay khi đo đạc lại thì diện tích là 81 m2. Ranh giới không có thay đổi. Như vậy, tôi có thể xác nhận lại diện tích của thửa đất theo diện tích hiện tại không?

  Luật sư tư vấn

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng xin tư vấn như sau:

  Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định:

  “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

  Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

  Theo thông tin bạn cung cấp thì khi đo đạc lại thì diện tích thửa đất của bạn tăng thêm 6 m2. Ranh giới thửa đất không có thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Như vậy, bạn được quyền xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế mà không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.

  Nếu khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ.

  CÔNG TY LUẬT MẠNH THĂNG

  Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

  Văn phòng đại diện: 169 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

  Email: luatsu@luatmanhthang.vn

  Hotline: 0909.528.082