Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Công ty Luật Mạnh Thăng - Tư vấn luật - Dịch vụ luật sư

  Con cái không chăm sóc bố mẹ có được đòi lại đất không?

  Đăng lúc: 25/05/2017 04:42:50 PM

   

  Tóm tắt câu hỏi:

  Ông bà tôi có một mảnh đất và căn nhà, nay ông bà muốn tặng toàn bộ đất và nhà cho một người con để người đó chăm sóc ông bà. Vậy nếu sau khi ông bà tặng cho mà người đó không chịu chăm sóc thì ông bà tôi có quyền lấy lại đất và nhà không?

  Luật sư tư vấn:

  Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng tư vấn như sau:

  Tại Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  "Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

  1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

  3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại."

  Theo bạn trình bày, ông bà bạn có một mảnh đất và căn nhà, nay ông bà muốn tặng toàn bộ đất và nhà cho một người con với điều kiện sau khi được tặng người đó phải chăm sóc ông bà. Đây chính là trường hợp tặng cho có điều kiện mà điều kiện cụ thể ở đây là nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ của người con sau khi được tặng mảnh đất và căn nhà.

  Trong trường hợp này, khi lập hợp đồng tặng cho đất và căn nhà, ông bà bạn ghi rõ điều kiện tặng cho là người con có nghĩa vụ chăm sóc. Khi điều khoản này được ghi nhận trong hợp đồng mà người con đó không chăm sóc thì ông bà bạn có quyền đòi lại mảnh đất và căn nhà mà mình đã tặng.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.