LUẬT MẠNH THĂNG

  LUẬT MẠNH THĂNG

  LUẬT MẠNH THĂNG

  Chưa nộp án phí có được xóa án tích không?

  Đăng lúc: 28/03/2017 04:31:01 PM

   

  Tóm tắt câu hỏi:

  Tôi bị Tòa án tuyên phạm tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự và bị phạt tù 1 năm 6 tháng. Ngày 16/5/2013 tôi đã ra tù nhưng tôi quên chưa nộp tiền án phí. Vậy đến nay tôi đã được xóa án tích chưa

  Luật sư tư vấn:

  Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Mạnh Thăng. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Mạnh Thăng tư vấn như sau:

  Điều 64 Bộ luật hình sự 1999 quy định về những trường hợp đương nhiên được xóa án tích như sau:

  “Điều 64. Đương nhiên được xoá án tích

  Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

  1. Người được miễn hình phạt.

  2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

  b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm.

  c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

  d)  Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù  từ trên mười lăm năm.”

  Theo bạn trình bày, bạn phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự 1999 và bị phạt 1 năm 6 tháng tù giam. Căn cứ theo quy định trên thì thời gian để được xóa án tích với bạn là ba năm kể từ khi chấp hành xong bản án (chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án)

  Tại điểm c mục 11 Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn cụ thể về việc chấp hành xong bản án như sau:

  "c- Được coi là chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết khác của bản án trong các trường hợp sau đây:

  - Người bị kết án tự mình đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án;

  - Người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, còn các quyết định về tài sản trong bản án hình sự đã có người nộp thay cho người bị kết án (người thân của người bị kết án đã bồi thường thay, đã nộp tiền án phí, tiền phạt... thay cho người bị kết án hoặc người cùng người bị kết án phải liên đới bồi thường đã bồi thường đủ toàn bộ theo quyết định của bản án);

  - Người bị xử phạt tù, nhưng được hưởng án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách, trong trường hợp đã chấp hành xong hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án (nếu có)."

  Như vậy, việc chấp hành xong bản án được hiểu là chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết khác của bản án bao gồm tiền bồi thường, đã nộp tiền án phí, tiền phạt. Vì vậy, việc chấp hành xong bản án sẽ được tính từ thời điểm nộp xong tiền tạm ứng án phí. Việc chưa nộp tiền tạm ứng án phí đồng nghĩa với việc chưa chấp hành xong bản án và thời gian xóa án tích tính từ khi bạn nộp xong án phí.

  Như vậy tại thời điểm này bạn chưa đủ điều kiện để được xóa án tích. Bạn cần nhanh chóng thực hiện nộp án phí và đợi thời gian 3 năm sau để được xóa án tích.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Mạnh Thăng. Nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và chỉ được coi là tài liệu tham khảo.