Chưa đăng ký kết hôn thì có thể ly hôn không?

  Chưa đăng ký kết hôn thì có thể ly hôn không?

  Chưa đăng ký kết hôn thì có thể ly hôn không?

  Chưa đăng ký kết hôn thì có thể ly hôn không?

  Đăng lúc: 30/05/2023 03:17:58 PM

  Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này. Nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

  Như vậy, với trường hợp không đăng ký kết hôn nhưng muốn chấm dứt mối quan hệ này, khi gửi đơn yêu cầu ly hôn thì tòa án sẽ thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật. Nếu cả hai có tài sản thì giải quyết theo thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện trong một vụ án dân sự khác.